Policy för lokalt lagrad data för annonsering

Detta dokument är en policy för lokalt lagrad data för Schibsted Sverige AB. Policyn omfattar annonsering i form av reklam som visas på Schibsteds sajter där Schibsted Sverige AB är personuppgiftsansvarig och berör lokalt lagrad data som t.ex. cookies som vi eller våra annonsörer samlas in på våra sajter via annonser. Policyn innehåller följande avsnitt:

Vad är lokalt lagrad data?

Lokalt lagrad data är små textfiler som sparas på din dator eller enhet, via din webbläsare, när du besöker en webbplats. Informationen som sparas berättar saker för webbplatsen, som till exempel:

Cookies är en form av lokalt lagrad data, ett annat exempel är webbplatsdata, som sparas i browsers lokala utrymme. Båda varianterna sparas i din webbläsare. Data kan sparas under olika lång tid beroende på syfte. Vissa cookies sparas i ett antal dagar eller veckor, medan andra bara finns kvar så länge din webbläsare är öppen. I en del fall sparas cookies under längre tid, exempelvis om du valt att undvika datainsamling genom opt out.

Varför använder Schibsted lokalt lagrad data?

Schibsted Sveriges är personuppgiftsansvarig för ett antal cookies och andra lokalt lagrade datafiler. Det är denna typ av datalagring som beskrivs i det här dokumentet.

Vi använder den till ett antal olika saker:

Vi tillåter endast underleverantörer och annonsörer att använda lokalt lagrad data i enlighet och under strängt definierade villkor. För reklam regleras detta genom bland annat en branschgemensam data policy. Cookies och lokalt lagrad data, dess syfte och livslängd listas längre ner i denna policy. Eftersom sajterna du besöker är egna bolag inom Schibsted-koncernen kan det hända att det finns ytterligare cookies placerade i din webbläsare som inte styrs av Schibsted centralt. Vill du läsa mer om dem kan du läsa cookie policyn för just den sajt du besöker.

Aktörer som har personuppgiftsansvar 

Schibsted samarbetar med ett antal företag som har personuppgiftsansvar. Dessa företag samlar in data i form av exempelvis IP-adresser och cookies. Detta är ett väldigt vanligt förfarande på internet där det förekommer annonser. Anledningen till att företagen samlar in data är för att exempelvis mäta annonsvisningar och kunna anpassa och förbättra det annonsinnehåll som visas för besökare på hemsidan. De aktörer som har tillåtelse att samla in data på Schibsteds sajter är noggrant granskade av Schibsted. Om du som besökare vill påverka vilken data som hanteras kan du besöka aktörernas respektive privacy policyer och anpassa kontroller av data som samlas in. Vi har listat aktörerna i tabellen nedan.

Aktör

Exempel på insamlad data

Typ av datahantering

Länk till privacy policys och/eller möjlighet till opt-out

Adform

Cookies, Mobile Advertising ID, IP adresser

Adform använder data för att kunna visa annonser i en viss ordning, visa specifika produkter som svarar mot användarnas intresse, visa annonser baserat på statistik eller för att avgöra om en annons överhuvudtaget ska visas baserat på aktiviteterna ovan.  

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

AppNexus

Cookies, Mobile Advertising ID, IP adresser, GPS position

AppNexus använder data för att kunna tillhandahålla intressebaserade annonser, begränsa antalet gånger en besökare ser en viss annons, anpassa annonser till geografisk position, anpassa annonser efter vilken hemsida de visas på, förstå hur användare svarar på vissa typer av annonser samt för att kunna samla övergripande statistik över annonseringen.

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Kantar Sifo

Läser endast av cookies (se avsnittet “aktörer som läser av cookies”

Kantar Sifo registrerar besök på Schibsteds sajter från användare som sedan tidigare är registrerade som panelister via deras kanaler.  Om du inte är panelist kommer ingen information att insamlas eller hanteras. Sifo använder datan från våra sajter i sina analyser och undersökningar.

https://www.kantarsifo.se/integritet

Quad

Cookies

Quad samlar in och hanterar en begränsad mängd persondata, i syfte att förstå antalet unika visningar på specifika annonser.

http://www.quad.se/annonsinformation/

RAM

Cookies

RAM använder data för att kunna genomföra analys och sammanställa de panelistundersökningar som företaget producerar. Data hanteras och samlas in först efter godkännande från panelisten. För mer information om RAM och andra panelistföretag, se rubriken Aktörer som läser av cookies.

http://www.rampanel.com/ram_privacy_policy.html

Sizmek

Cookies, IP-adresser, Mobile Advertising IDs

Sizmek använder data för att kunna förbättra och effektivisera flödet av annonser samt för att kunna samla övergripande statistik över annonseringen.

https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Smartclip

Cookies, Mobile Advertising IDs, krypterade IP-adresser

Smartclip använder data för att kunna följa upp och förbättra  annonser. Syftet är att förbättra upplevelsen för användaren och minska irrelevant eller ineffektiv annonsering.

https://privacy-portal.smartclip.net/

Lokalt lagrad data som förekommer på Schibsteds sajter

Det finns ett begränsat antal utvalda aktörer som har Schibsteds tillåtelse att via annonser på Schibsteds sajter spara data lokalt i besökarnas webbläsare. De agerar under strikta villkor och är noggrant kontrollerade av Schibsted. Här nedanför hittar du en förteckning på lokalt lagrad data som kan sparas i din browser och av vem. Det är inte säkert att allt i denna lista finns i just din webbläsare. Det beror på vilken sajt du besöker vid ett specifikt tillfälle, vilka annonser som har visats och på vilket sätt du använt våra sajter. Det kan också vara så att du har en eller flera cookies eller andra datatyper i din webbläsare, men att dessa kommer från en webbsida som inte tillhör Schibsted.

Vi vill också vara tydliga med att de cookies som presenteras i detta dokument hanteras av Schibsted Sverige AB, våra leverantörer och partners. Det kan förekomma ändringar i cookie-användningen som vi inte har direkt inflytande över. Vi arbetar och uppdaterar listan kontinuerligt för att återge en så god bild som möjligt av nuläget. Det kan däremot tillkomma eller falla bort cookies utan att vi hinner uppdatera  informationen. Vi ber därför om er förståelse för att eventuella avvikelser från listan nedan kan förekomma.

Adform

Adform är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med. De placerar cookies på våra sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

C

Identifierar ifall browsern accepterar kakor. 1 - Kakor tillåts, 3 - Opt-out

60 dagar för värde 1, 3650 dagar för värde 3

TPC

Identifierar ifall browsern accepterar kakor från tredje part.

14 dagar

GCM

Synkronisering med annonsplattformar.

1 dag

CM

Synkronisering med annonsplattformar.

1 dag

CM14

Synkronisering med annonsplattformar.

14 dagar

token

Säkerhetstoken för opt-out.

session

otsid

Annonsörspecifik opt-out.

3650 dagar

uid

Unik identifierare som används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

60 dagar

cid

Unik identifierare som används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

60 dagar

SR<RotatorID>

Kontrollera ifall browserinformation samlats in.

7 dagar

CT<TrackingSetupID>

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

1 dag

EBFCD<BannerID>

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

1 timme

EBFC<BannerID>

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

7 dagar

CFFC<TagID>

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

7 dagar

DigiTrust.v1.identity

Unik identifirare som sätts av DigiTrust, en oberoende branschorganisation: http://www.digitru.st/

7 dagar

Om du vill läsa mer om hur Adform hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

AppNexus

AppNexus är ett företag som tillhandahåller en annonsplattform som Schibsted använder för att publicera annonser. AppNexus placerar cookies på Schibsteds sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

uuid2

Unik identifierare som används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

90 dagar

Uuid2 (opt out)

Opt ut - kaka för uuid2

10 år

sess

Kakan används av plattformen för att se ifall webbläsaren accepterar kakor från AppNexus.

Session

icu

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

Session

anj

Synkronisering med annonsplattformar.

Session

token

Säkerhetstoken för opt-out.

Session

acb

Används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

N/A

PHPSESSID

Denna kaka används för att hantera sessioner med browsers som exponeras för annonser, som är avsedd att användas av anställda hos AppNexus. Cookien används alltså i administrativt syfte.

N/A

Om du vill läsa mer om hur AppNexus hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Bhybrid

Bhybrid en av de underleverantörer vi samarbetar med för vissa typer av annonsformat och som sätter cookies (via Google Analytics) på våra hemsidor (Aftonbladet och Blocket) för att mäta effekten av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

_ga

Denna kaka  används för rapportering och uppföljning av annonser.

2 år

_gat_<annonsens id>

Används för att begränsa andelen serverförfrågningar om datainsamling från sajter som klassas som högtrafikerade.

1 minut

_gid

Denna kaka  används för rapportering och uppföljning av annonser.

24 timmar

Om du vill läsa mer om hur Bhybrid hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy här: http://sdp.bhybrid.com/legal/hpublication/se/privacy.

BidTheatre

BidTheatre är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med. De placerar cookies på våra sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

__kuid

Unik identifierare som används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

90 dagar

__kus

Synkronisering med annonsplattformar.

7 dagar

Om du vill läsa mer om hur Bidtheatre hanterar data kan du läsa deras privacy policy här: https://www.bidtheatre.com/privacy-policy. Vill du påverka hur din data hanteras kan du göra det här:https://www.bidtheatre.com/privacy-tool.

Brand Metrics (Inizio)

Brand Metrics är ett analysföretag som tillhandahåller mätverktyg som används på Schibsteds sajter, där de sätter cookies för att kunna leverera sin tjänst.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

__cfduid

Denna kaka används för att identifiera enskilda användare på gemensamma IP-adresser och anpassa t.ex säkerhetsnivåer efter dem.

1 år

__bmdnt

Den här kakan används om användaren väljer att opta ut från Brand Metrics mätverktyg.

700 dagar

__bmsrvdnt

Den här kakan används om användaren väljer att opta ut från Brand Metrics mätverktyg.

700 dagar

__bmp_[mid]

Denna kaka används för mätning och aktiveras av webbläsaren.

3 veckor

Om du vill läsa mer om hur BrandMetrics (Inizio) hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: http://www.inizio.se/integritetspolicy/

Delta Projects

Delta Projects är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med. De placerar cookies på våra sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

__guid

guid cookie innehåller en slumpmässigt genererad och unik identifierare för webbläsaren. Denna användes för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

__cc

Används för att se om det går att sätta en cookie på webbläsaren.

Om du vill läsa mer om hur Delta Projects hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: (väntar på länk)

Doubleclick Campaign Manager (Google)

Doubleclick Campaign Manager är ett annonsteknikföretag från Google och tredjepartsleverantör som används av våra annonsörer och placerar cookies på våra sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Länkar

IDE

ANID

DSID

FLC

AID

TAID

exchange_uid

__gads

__gac

Conversion

Google använder cookies för att göra annonsering mer engagerande för användarna och mer värdefull för publicister och annonsörer. Exempel på företeelser där cookies används är att kunna visa annonser som är relevant för användaren, undvika att visa samma annonser visas för många gånger mot samma användare och kampanjrapportering som annonsörerna använder sig av.

Privacy policy

Mer om Googles kakor

Google annonsinställningar


EasyAds

EasyAds tillhandahåller teknik som gör att Schibsted på ett effektivt sätt kan ladda upp annonsmaterial för fastighetsmäklare på på Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Cookies sätts på sajterna för att anpassa hur annonserna visas för dig som besökare.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

Iku

Denna kaka  används för att mäta antalet gånger en annons visats för sajtens besökare, för att kunna anpassa kommande annonser efter det.

Session

Om du vill läsa mer om hur EasyAds hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://www.easyads.io/privacy-policy/

Emakina

Emakina är en av de underleverantörer vi samarbetar med för vissa typer av annonsformat och som sätter cookies (via Google Analytics) på Aftonbladet för att mäta effekten av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

_ga

Denna kaka används för rapportering och uppföljning av annonser.

2 år

_gat_<annonsens id>

Används för att begränsa andelen serverförfrågningar om datainsamling från sajter som klassas som högtrafikerade.

1 minut

_gid

Denna kaka används för rapportering och uppföljning av annonser.

24 timmar

Om du vill läsa mer om hur Emakina hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här https://www.emakina.com/legal/privacy.

Glimr

Glimr är Schibsteds underleverantör som möjliggör leverans av annonser baserat på geografisk plats.

Lokalt lagrad data

Beskrivning och användning

glimrTags_OYGH3SXYFAQR78LVPNQD_lastUpdate

Används för att se när taggarna senast uppdaterades

glimrTags_OYGH3SXYFAQR78LVPNQD

Innehåller taggar med de aktuella geografiska platserna för din enhet

glimrTags

Innehåller taggar med de aktuella geografiska platserna för din enhet

Om du vill läsa mer om hur Schibsted hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa mer och hantera dina annonsinställningar i Schibsted’s sida “Mina annonsinställningar”. Notera att du behöver klicka till sidan från en av Schibsted’s sajter för att vi ska kunna säkerställa opt-outs. Du kan även läsa mer i  Glimrs Privacy Policy här:  https://www.glimr.io/privacy-policy

Google Analytics (Contentmanager)

Google Analytics är att mätverktyg som används på våra brandingartiklar (artiklar skapade i samarbete med en annonsör och är markerade med “Annons”).

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

_ga

Denna kaka används för rapportering och uppföljning av annonser.

2 år

_git

Används för att begränsa andelen serverförfrågningar om datainsamling från sajter som klassas som högtrafikerade.

1 minut

_gid

Denna kaka används för rapportering och uppföljning av annonser.

24 timmar

Om du vill läsa mer om hur Google Analytics hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Pulse

Pulse är Schibsteds egna mät- och datainsamlingsverktyg som inom vår annonsaffär används till våra dataprodukter.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

__pulseEnvironmentId

Syftet med denna kaka är att identifiera användare och stödja opt out.

1 år

__pulse2data

Syftet med denna kaka är att identifiera användare och stödja optout. Kakan används även för att kunna visa relevanta annonser från annonsplattformen AppNexus.

1 år

Om du vill läsa mer om hur Schibsted hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa mer och hantera dina annonsinställningar i Schibsted’s sida “Mina annonsinställningar”. Notera att du behöver klicka till sidan från en av Schibsted’s sajter för att vi ska kunna säkerställa opt-outs.

Quad

Quad är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

cookie

Denna kaka används för att mäta och förstå räckvidden av en viss annons.

7 dagar

Om du vill läsa mer om hur Quad hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: http://www.quad.se/annonsinformation/

RAM/Cint

RAM/Cint  är ett analysföretag som tillhandahåller mätverktyg som används på Schibsteds sajter, där de sätter cookies för att kunna leverera sin tjänst. RAM/Cint läser också av cookies i Schibsteds miljöer för de besökare som är registrerade panelister. Om du är panelist och vill lämna panelen kan du göra det här.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

TipMix

RAM/Cint använder Microsoft Azure för sina tjänster, som i sin tur sätter denna kaka för att hålla browsern kopplad mot samma delar av Microsoft Azures infrastruktur.

Session

Om du vill läsa mer om hur RAM hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: http://www.rampanel.com/ram_privacy_policy.html

Sizmek

Sizmek är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med. Sizmek placerar ett antal cookies på Schibsteds sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser, och i tabellen nedan har vi valt att samla dem i grupper då flera av dem används i samma syfte.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

Ad cookies:
A2, A3, A4, A5, A6

Dessa kakor används för att räkna antalet gånger en annons visas och för att hantera rotation och sekvensering av annonser.

90 dagar

Dynamic Targeting cookies:

G1, G2, G3

Dessa kakor används för att anpassa innehåll efter användarens besök och aktivitet på annonsörernas sajter.

90 dagar

User cookies:

U2, U#

Dessa kakor används för att identifiera användares webbläsare eller device genom att använda ett anonymt ID.

90 dagar

Campaign cookies:

C3, C4, C5, C6

Dessa kakor används för att räkna antalet gånger en annons visas och för att hantera rotation och sekvensering av annonser.

90 dagar

DeliveryGroup cookies:

D1, D2, D3

Dessa kakor används för att räkna antalet gånger en annons visas och för att hantera rotation/optimering och sekvensering av annonser.

90 dagar

Sequencing cookies:

B3, B4, B5, B6

Dessa kakor används för att räkna antalet gånger en annons visas och för att hantera rotation/optimering och sekvensering av annonser.

90 dagar

Session cookies:

c_*, s_*

Dessa kakor används för att spara information om hur ofta en användare har sett eller interagerat med en annons (t.ex genom att klicka på annonsen).

Tills användaren stänger sin webbläsare

Video session cookie:
cisi_*

Denna kaka används för att hantera video-innehåll.

Tills användaren stänger sin webbläsare

Redirect cookies:

r1,r#

Dessa kakor används för att undvika omdirigering.

Tills användaren stänger sin webbläsare

Om du vill läsa mer om hur Sizmek hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

Smartclip

Smartclip är ett annonsteknikföretag och tredjepartsleverantör som Schibsted samarbetar med. De placerar cookies på våra sajter för att kunna anpassa och förbättra flödet av annonser.

Cookie

Beskrivning och användning

Förfallotid

caf

Används för att begränsa antalet gånger en annons syns för samma användare.

30 dagar

crseq

Används för att visa olika budskap i följd.

30 dagar

dspuuid

Synkronisering med annonsplattformar.

30 dagar

lif

Används för att begränsa antalet gånger en grupp av annonser syns för samma användare.

30 dagar

optout

Används för att hantera opt-out.

10 år

optin

Används för att hantera opt-in.

30 dagar

psyn

Synkronisering med annonsplattformar.

30 dagar

segments

Används för att visa relevanta annonser.

Upp till 1 år

uuc

Används för mäta antal unika användare som exponerats för en annons.

30 dagar

uuid

Unik identifierare som används för urval bland tillgängliga annonser, annonsens leverans och rapportering.

30 dagar

conversion

Används för att mäta konverteringar från annons till köp hos annonsören

30 dagar

uuli

Används för mäta antal unika användare som exponerats för en grupp annonser.

30 dagar

uup

Används för mäta antal unika användare som exponerats på Schibsted.

30 dagar

uus

Används för att mäta antal unika användare som exponerats på sajtnivå.

30 dagar

crex

Används för att exkludera budskap i en annons.

30 dagar

crf

Används för att begränsa antalet gånger ett budskap i en annons syns för samma användare.

30 dagar

Om du vill läsa mer om hur Smartclip hanterar data, samt påverka hur din data hanteras kan du läsa deras privacy policy och regler för opt-out här: https://privacy-portal.smartclip.net/

Aktörer som läser av cookies

Förutom de partners som sätter cookies på Schibsteds sajter och som listas ovan, finns ett antal företag som läser av cookies på våra sajter.  Detta är något som förekommer på många välbesökta hemsidor och tillvägagångssättet är väletablerat och erkänt. De företag som Schibsted samarbetar med är noggrant utvalda och granskade.  

Dessa företag arbetar med så kallade panelundersökningar. Deltagare i undersökningarna går med på att vara panelister, och företaget tar sedan del av data för att göra analyser kopplat till vilka sajter panelisterna besöker och vilket innehåll de exponeras för. Panelföretagen placerar inga cookies på Schibsteds sajter, men de läser av befintliga cookies i t.ex webbläsare för att ta reda på om en webbplatsbesökare är panelist eller inte. De företag som läser av cookies på Schibsteds sajter är: Kantar Sifo, Nepa (vår leverantör för dig som är med i Schibstedpanelen) och RAM.

Om du är panelist och vill lämna panelen kan du göra det via följande länkar:

Kantar Sifo

Nepa

RAM

Hur kan jag hantera lokalt lagrad data?

Du kan antingen justera inställningarna i din webbläsare eller använda speciella program som har tagits fram för att hantera lokalt lagrad data.

I webbläsarens inställningar finner du i regel en lista över all lokal datalagring för att ge dig en översikt och, om du vill, radera oönskad datalagring. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies och webbplatsdata från webbsidor du besöker, från tredjeparter som är anslutna till webbsidorna och i vissa fall om du vill få ett meddelande varje gång en ny cookie eller annan filtyp lagras. Din webbläsare lagrar normalt cookies i en specifik folder i din hårddisk, så du kan också undersöka innehållet mer detaljerat.

Det finns vidare tjänster som är utvecklade för att användare ska kunna få en helt uppdaterad översikt över cookies och andra spårningstekniker. Se exempelvis https://www.ghostery.com eller https://www.disconnect.me.

Notera: Om du väljer att inaktivera cookies och lagring av webbplatsdata kan det hindra våra webbsidor från att fungera på avsett sätt.

Nedan finns instruktioner om hur du kan hantera lokalt lagrad data i olika webbläsare. Notera att processen för detta kan ändras och att beskrivningarna nedan inte alltid kommer att vara uppdaterade.

Hur kan jag kontrollera vilken information som delas med annonsörer?

Om du vill begränsa informationen som delas med annonsörer kan du ladda ner en så kallad opt-out cookie från olika annonseringsaktörer eller använda andra lösningar, exempelvis https://www.youronlinechoices.com. Observera att du måste genomföra samma procedur för alla olika enheter du använder och för varje webbläsare i din enhet.

Senast uppdaterad: 2018-08-23